جایزه آخر سال

دخترم میگه: بابا خوشحالم که این جمعه باز واسمون کادو میگیری!
میگم باز دیگه چه خبره؟!
میگه یادت رفته؟! کارنامه میگیریم.
میگم اگه همه نمره هاتون ۱ باشه.
میگه آره دیگه, خیالت راحت باشه , همش یکه!
میپرسه بابی, تو هم وقتی کارنامتو میدادن, از بابات کادو میگرفتی؟
میگم آره بابا معلومه .
میگه چی بهت میداد ؟
میگم هر دفه یک چیز.
میگه چی مثلا؟
میگم نصیحت, فحش, بد و بیراه اما بیشتر از همه اردنگی!

 

دیدگاهتان را بنویسید