من و ماهیچه

میگم به بعضی ها باید فهموند که خوشمزه ترین شیرینی رو هم اگر زیاد بخوری دلتو میزنه.
میگه منظور؟
میگم منظورم به اوناییه که روزی ۲۰ دفه عکس های خودشونو میزارن تو فیسبوک, بابا اصلا شما خوشگلترین, قشنگترین, خوشتیپترین , همه چیز ترین, بسه دیگه, یک بار , دوبار, ۳ بار… نه اینکه روزی ۲۰ بار, نه اینکه دم به دقیقه ما چشممون به جمال زیبای شما ها روشن شه.
در حال ورزش, در حال لباس پوشیدن, در حال بیرون رفتن از خونه, تو پارک, تو مغازه, تو رستوران, تواداره, پشت میز ……….. آقا, خانوم, عزیزدل,فدات شم, قربونت برم, بسه دیگه, چقدر شما به ما لطف دارین!
چند وقت پیش, فقط مونده بود دیگه که یکی عکس زنشو در حال وضع حمل بزاره تو فیسبوک!
میگه تو هم که میزاری.
 گفتم من غلط بکنم که عکس خودمو بزارم, من یکدفه چند ماه پیش, بعد از ۴ سال تو فیسبوک بودن, یکدونه عکس گذاشتم, در حال خوردن ماهیچه تو رستوران, , اونجام والا بخدا, رل اصلی رو ماهیچهه بازی میکرد, من فقط بشقابی که ایشون توش بودو نگه داشته بودم!
mahiche and i
بخاطر همون یک عکس, الان هر جا که میرم, هر کی به من میرسه, میگه تو هم که همش مشغول ماهیچه خوردنی!
اینا که اینهمه عکس میزارن هیچکی بهشون اعتراضی نمیکنه؟ ملت چپ و راستم , تو رودرواسی لایکشونم میکنن!
فقط عکس با ماهیچه بندازی خوبیت نداره ؟!
نمیدونم مشکل از منه یا از ماهیچه!

Leave a Reply