سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی

ادامه خواندنسرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی

آقا, چند روز پیش, میخواستم برم سلمونی, یکی از دوستان بسیار خوبمون, یک سلمونی درجه یک داره, خودشم واقعا استاده, اسمشو حالا نمیارم, چونکه, خودشم از خواننده های نوشته های ناقابل من هست و ممکنه, دوست نداشته باشه.
منتهی یک مشکل بزرگ داریم ما با این آقای فیگاروی رفیقمون, نزدیکای سالن آرایشش , هیچوقت شما جا پارک پیدا نمیکنین ! (بیشتر…)