سلامی چو بوی خوش قرمه سبزی

آقا ساعت هشت و نیم  از کار برگشتم, بد جوری هوس قورمه سبزی کرده بودم, با اجازتون دست بکار شدم, الان جاتون خالی تا چند دقه دیگه حاضر میشه که میتونم نوش جون کنم اما بویی راه انداخته که بیا و ببین!
نه تنها تو ساختمون خودمون که رفتم بیرون, از ماشین کیفمو یادم رفته بود بیارم, دیدم تمام خیابونو بوی قرمه سبزی گرفته!
من فکر کنم آخرش این همسایه ها منو سر همین بوی قیمه و قرمه سبزی و مسمای بادمجون درست کردنه وقت و بی وقت از این خونه بندازن بیرون, هیچکی هم که شکایتی نکنه مطمئنم که این خانواده ایرانی که بالای آپارتمان من زندگی میکنن, این کار رو خواهند کرد!
ghorme sabzi
حسابشو بکنین, ساعت ۱۰ شب, بوی چلو قرمه سبزی همه جا پیچیده اونوقت تو هم ایرانی باشی, شامم نخورده باشی و فقط بوی این غذا رو توخونت داشته باشی!
من اگه جای اونا بودم, میومدم پایین در میزدم میگفتم آقا یا سهم مارو میدی, یا زنگ میزنیم الان پلیس بیاد, تکلیف مارو با این غذا پختن های شما روشن کنه!

Leave a Reply