عمر طولانی

میگه فلانی هم عمرشو به شما داد و رفت!
میگم روحش شاد. چند سالش بود اون مرحوم؟
میگه ۶۰-۷۰ سالی داشت خدا بیامرز.
میگم, لطفش کم نشه اما کاشکی اون زنده یاد قبلش یک سوالی از من میکرد .
میگه چه سوالی؟!
میگم که آیا من میخوام که ایشون عمرشو به من بده یا نه.
میگه منظورتو نمیفهمم!
میگم والا من, همین الانشم, با ۷-۸ سالی که از عمرم مونده, مثل خر تو گل موندم حالا دیگه نمیدونم با این چند سالی هم که ایشون بهش اضافه کرد, چه خاکی به سرم بریزم!….

دیدگاهتان را بنویسید