جیگر

دوستان مثل اینکه آناتومی بعضی ها فرق میکنه, تو فیسبوک, کامنتای یکی از خانوما نظرم رو جلب کرد, دیدم تو ٥ دقه, به ٤ نفر گفته جیگرم!
بهش PN دادم که عزیز من, تا جایی که من میدونم هر انسانی یکدونه جیگر بیشتر نداره , تصمیم خودتو بگیر و تکلیف مردمو روشن کن, به یکی بگو جیگر, بقیه رو میتونی, دل, قلوه,آپاندیس, روده کوچیک, روده بزرگ و اثنی عشر صدا کنی!

Leave a Reply