دشمن اصلی خانوما

آقا من بارها اینو گفتم و هر روزم بیشتربه این موضوع ایمان میارم که بزرگترین دشمن خانوما , خود خانوما هستن!

قبول ندارین امتحان کنین, یک بار که تو مهمونی هستین که چند تا خانوم و آقا, یک جا جمعن , از خانومی تعریف کنین, بگین عجب خانوم خوبیه, چقدر زن فداکاریه…
فقط گوش بدین ببینین آقایون چی میگن, بعدشم صحبت های خانوما رو بشنوین.
مردا میگن, دمش گرم و آره خانوم خیلی خوبیه و ایشالا سایش بالا سر شوهر و بچه هاش باشه, حتی اگه خانومهرو  یکبارم بیشتر ندیده باشن, یا اصلا ندیده باشن و بعدشم میرن دنبال صحبت های فوتبال و سیاست و ترک سیگار و این حرفا و ختم ماجرا.
خانوما اما, دیگه راحت نمیتونن بشینن, شبشون بلکل خراب شده, اینجاست که همبستگی خانوما رو میتونی ببینی, همشون متحد میشن و تا آخر مجلس اگر به تک تک مهمونا ثابت نکنن که نخیر, در موردخانومه اشتباه کردن, دستبردار نیستن!
من خیلی وقتا , فقط بخاطر اینکه خانومای حاضر در مجلس رو با هم صمیمی تر کنم!  از خانومایی تعریف میکردم که به عمرم ندیده بودم, میگفتن ازکجا میشناسیش ,  میگفتم یکبار اومده بود مغازه تلفن بخره!

بارها اینو تجربه کردم,شمام اگه قبول ندارین, ایندفه که رفتین مهمونی امتحان کنین.
فکر نکنم لازم به تذکر باشه که مردان متاهل, جایز نیست که در حضور همسر عزیزتر از جونشون, دست به این آزمایش بانوان شناسی بزنن! 🙂

Leave a Reply