مشکلات بالا رفتن سن

میگم آدم سنش که بالا میره, از همه جای بدنش مو در میاد بجز فرق سرش!

رو گوشا, شونه ها, کمر و هزار جای دیگه, فقط موهای سرت روز بروز کمتر میشه!
فکر کنم این که میگن زبون آدم مو درمیاره , از وراجی زیاد نیست, از بالا رفتن سنه!
دوش که میگیری, دو برابر موهایی که رو سرته, ریخته رو زمین, باید از اون سوراخه دربیاری که بند نشه!
از همه جالب تر اینه که قبلا که اونهمه مو داشتی اینجوری نمیشد حالا که ١٤ مو سمت چپ سرته و ١٥ تا پشت کلت و ٢١ سمت راست, بعد از اینکه موهاتو خشک میکنی, نیم ساعت هم مشغولی که یکی یکی گرهشونواز همدیگه باز کنی!

میگه اینقدر غر  نزن تو هنوز کجاشو دیدی, صبر کن چند سال دیگه که به سن من رسیدی بهت میگم.
تمام عضلات بدنت جوری سفت میشه که نمیتونی خودتو تکون بدی, مثل آدم آهنی ها باید راه بری, اونوقت درست همون جایی که باید سفت باشه, خودتم جر بدی, نمیشه که نمیشه …..
گفتم , ما رو ببین که با کی داریم دارد دل میکنیم,خجالت بکش مرد, سن وسالی ازت گذشته , عفت کلامم خوب چیزیه !

Leave a Reply