اینم جواب خوبی

واقعا که خوبی به بعضیا نیومده!
چند روز پیش رفته بودم یک گردهمایی ایرانی, بیرون داشتم سیگار میکشیدم, دو تا خانومم اونجا بودن, مشغول کشیدن سیگار و حرف زدن.
داشتن از آشپزی میگفتن, یکیشون گفت, ٢ ساعت طول میکشه, آشپزی کنم یک غذای خوشمزه رو آماده کنم بعد که باید بشینم تنها بخورم خیلی حالم گرفته میشه.
خیلی متأثر شدم, نزدیک بود اشکام سرازیر شه!
موقع رفتن, گفتم خانوم من شماره تلفونمو میدم خدمتتون, از حالا هر وقت که غذای خوشمزه ای پختین و تنها بودین, من در خدمتم, بهم زنگ بزنین تا بیام باهاتون بخورم.
میگه برو آقا از سن و سالت خجالت بکش!
ملت اصلا عوض شدن, یکیم که میخواد بهشون خوبی کنه, اینجوری حالشو میگیرن!
آدم میمونه اصلا چی بگه والا , میخواستم بگم , منم بخاطر همین کهولت سنه که میخوام غذای شما رو بخورم وگرنه حاضر بودم ۱۰ سال روزه بگیرم و با شما هم غذا نشم ! ! 🙁

 

Leave a Reply