جواب قانع کننده!

رفته بودیم پارک, آقایی مال بوسنی نون آورده بود داشت میداد به گوسفندا!

 

دخترم پرسید, بابا این آقاهه غذا آورده واسه حیوونا, چرا ما هیچی نیاوردیم واسشون؟!
گفتم بیا بریم دخترم, این آقاهه مال بوسنیه, ٣ تا گل به ما چپوندن تو جام جهانی,  حالا نون خشک آورده میده به اینا .
ما اگه ٣ تا گل به اینا زده بودیم, من نفری یک پرس چلو کباب میدادم به این زبون بسته ها!

 

Leave a Reply