یک صبحانه دلچسب با دخترام Having a nice breakfast with my daughters

نظرتون چیه, دوست دارین همچین صبحانه ای رو یا شما نون کره مربا رو ترجیح میدین؟
دوستان جاتون خالی چه صبحانه ای زدیم , بعد از چندین هفته باز تونستیم ۳ نفری سر یک میز بشینیم , دیشب دخترام هر دو پیشم بودن و یکی از لذت بخشترین لحظات این با هم بودن ها هم, نشستن سر میز صبحانست که میگیم و میخندیم و از هر دری صحبت میکنیم , اون هم بدون گوشی ها در دست! 😁😂🌼🌷🌺💖💝💗😎🙏

Mehdi Parsnews Amiri

دیدگاهتان را بنویسید