😯😟تورو قسم به عشقمون, یه شب دیگه پیشم بمون

تو شادی گذشتمی، وقت (بخت) سعید رفتمی
تو این هیاهوی غریب، بهونه قشنگمی
بهونه قشنگمی
گفتی نگو دوست دارم
حرفتو باور ندارم
اشتباه میکنی بازم
اشتباه میکنی بازم
دوستت دارم من بخدا
قد تمام قصه ها
دوست دارم قد خدا
قد تمام قصه ها
تو رو قسم به عشقمون
تو رو قسم به عشقمون
#Soudehsharhi #Ghasambeheshghemoon #Moein
#MehdiAmiri #MehdiParsnewsAmiri
#قسم_به_عشقمون #معین #سوده_شرحی #مهدی_امیری

دیدگاهتان را بنویسید