شبنم و شادی، آزیتا و بیتا !

You may also like...

2 Responses

  1. Mehdi Amiri says:

    این رو هم دوستان, من ۷-۸ سال پیش در وبلاگم نوشته بودم که امروز پیداش کردم, گفتم شاید بد نباشه که دوباره اینجا بزارم که ۵۰۰ سال دیگه که جملات و کلمات من رو با طلا روی در و دیوار خواهند نوشت, یک وقت , مطلب کم نیارن ! 🙂

  2. Mehdi Parsnews Amiri says:

    این رو هم دوستان, من ۷-۸ سال پیش در وبلاگم نوشته بودم که امروز پیداش کردم, گفتم شاید بد نباشه که دوباره اینجا بزارم که ۵۰۰ سال دیگه که جملات و کلمات من رو با طلا روی در و دیوار خواهند نوشت, یک وقت , مطلب کم نیارن ! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.