ماه مبارک

میگه اصلا برکت از همه چی رفته!
میگم چطو مگه؟
میگه ما که بچه بودیم, ساعت ٤ و ٥ اذون میگفتن, مام با پدر و مادرا  افطاری میخوردیم باز ساعت ١٠ شب میگفتیم شام میخوایم !
الان ساعت ٩ شبه, بچه ما نیم ساعته, شامشو خورده و خوابیده, ما هنوز باید نیم ساعت صبر کنیم تا اذون بگن, بسشینیم سر سفره افطاری!
اینم از ماه مبارکمون !

Leave a Reply