اصل معروف ترین ویدیوی خندیدن دنیا با زیر نویس Risitas – Las Paelleras (Original video with English Subtitles)

https://youtu.be/WDiB4rtp1qw حتما این آقا رو ( خوان جویا بورخا معروف به رسیتاس, مرد خندان ) با خنده های معروفش تو خیلی ویدیو ها دیدین, من همیشه دوست داشتم که بدونم…

ادامه خواندناصل معروف ترین ویدیوی خندیدن دنیا با زیر نویس Risitas – Las Paelleras (Original video with English Subtitles)

THE ‘IMPOSSIBLE’ MCDONALDS CHALLENGE | BIG MAC CHALLENGE | Leah Shutkever

https://youtu.be/K8Gn-Kx6_Ao Leah Shutkever     michael inkrote commented The McDonald's in the UK looks a little better than the ones in the US. I don't eat Micky D's but I…

ادامه خواندنTHE ‘IMPOSSIBLE’ MCDONALDS CHALLENGE | BIG MAC CHALLENGE | Leah Shutkever