آدرس و شماره تلفن ادارات ثبت اسناد استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی : ادارات ثبت اسناد استان خراسان رضوی 1-اداره كل: مشهد –بلوار خيام –تقاطع ارشاد تلفن:376510012 2-منطقه 1 مشهد: مشهد -خیابان امام خمینی -خیابان ثبت تلفن:4-38592041 3-منطقه 2…

Continue Readingآدرس و شماره تلفن ادارات ثبت اسناد استان خراسان رضوی

آدرس و شماره تلفن دفاتر اسناد رسمی نیشابور

مشخصات دفاتر اسناد رسمی نام و نام خانوادگی کد شهرستان تلفن آدرس دفتر اسناد رسمی 1 نیشابور مهدی کمیلی 0551 2223575 2223575 2223575 خراسان رضوی - نیشابور - خیابان منوچهری…

Continue Readingآدرس و شماره تلفن دفاتر اسناد رسمی نیشابور

لیست اسامی و آدرس و شماره تلفن داروخانه های نیشابور

آدرس داروخانه نیشابور داروخانه دامپزشکی نام: رجائیان تلفن: 3356677 فکس: 09151516009 آدرس: نیشابور- خیابان 17 شهریور- نبش 17 شهریور15 گروه: داروخانه 2. داروخانه دامپزشکی دکتر اسعدی نام: اسعدی تلفن: 3330312…

Continue Readingلیست اسامی و آدرس و شماره تلفن داروخانه های نیشابور

شماره تلفن های ضروری نيشابور

شماره تلفن های ضروری نيشابور- پيش شماره 0551   اطلاعات تلفن 118 - 3333333 اداره اطلاعات 113 پليس ( امنيت و تصادفات) 110 شهرداري مركز 2222001-6 پليس آگاهي نيشابور 3353118-3354118 شوراي…

Continue Readingشماره تلفن های ضروری نيشابور