سلطان تقلید صدای ایران به هیچکس رحم نکرد😂😂😂😂😂😂

Sargarm SHOW
سلطان تقلید صدای ایران یوسف کرمی که صدای همه فوتبالیا رو تقلید میکنه،دایی،علی پروین،خیابانی،فردوسی پور،…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.