چشات بس که قشنگه – فریدون فرخزاد زهرا بقالزاده

 

متن آهنگ چشات از فریدون فرخزاد

چشات بس که قشنگه واسه من شهر فرنگه

واسه پنجره هواست وای وای وای وای چه هوایی

صورتت پر از ستاره‌ست واسه من غرق اشاره‌ست

واسه بی‌زبون صداست وای وای وای وای چه صدایی

جهان، در سخن تو پر از باغ و بهاره

صدا، در نگه تو، چقدر روشنی داره

واسه من چراغ میاری وسط چشام می‌ذاری

می‌گی شب تموم شده وای وای وای وای چه کلامی

می‌گی باز بهار رسیده میون اتاق دمیده

موسم سلام شده وای وای وای وای چه سلامی

 

 

چشات بس که قشنگه واسه من شهر فرنگه

واسه پنجره هواست وای وای وای وای چه هوایی

صورتت پر از ستاره‌ست واسه من غرق اشاره ست

واسه بی‌زبون صداست وای وای وای وای چه صدایی

شب بی‌ستاره گم شد دم بی‌اشاره گم شد

همه جا پر از سلام و خنده‌های عاشقانه‌ست

آسمون پر از سپیده دلهامون پر از امیده

دیگه گریه و عزا و ناامیدی یک بهانه‌ست

واسه من چراغ میاری، وسط چشام می‌ذاری

می‌گی شب تموم شده وای وای وای وای چه کلامی

می‌گی باز بهار رسیده میون اتاق دمیده

موسم سلام شده وای وای وای وای چه سلامی

جهان، در سخن تو پر از باغ و بهاره

صدا، در نگه تو چقدر روشنی داره

تو چه آتیشی میاری روی قلب من می‌ذاری

بیا باز سفر کنیم وای وای وای وای چه بهاری

چشات از کجا می‌دونن که همه باید بخونن

توی چشات چی چی داری وای وای وای وای چی چی داری

چشات بس که قشنگه واسه من شهر فرنگه

واسه پنجره هواست وای وای وای وای چه هوایی

صورتت پر از ستاره‌ست واسه من غرق اشاره‌ست

واسه بی‌زبون صداست وای وای وای وای چه صدایی

شب بی‌ستاره گم شد دم بی‌اشاره گم شد

همه جا پر از سلام و خنده‌های عاشقانه‌ست

آسمون پر از سپیده دلهامون پر از امیده

دیگه گریه و عزا و ناامیدی یک بهانه‌ست

واسه من چراغ میاری وسط چشام می‌ذاری

می‌گی شب تموم شده وای وای وای وای چه کلامی

می‌گی باز بهار رسیده میون اتاق دمیده

موسم سلام شده وای وای وای وای چه سلامی

واسه من چراغ میاری وسط چشام می‌ذاری

می‌گی شب تموم شده وای وای وای وای چه کلامی

می‌گی باز بهار رسیده میون اتاق دمیده

موسم سلام شده وای وای وای وای چه سلامی

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.