اسامی 100 مورد از لوازم و اسباب خانه به زبان انگلیسی برای مکالمات روزمره

dabireonline

در این فیلم 100 مورد از لوازم و اسباب خانه در زبان انگلیسی که باید برای مکالمات روزمره بلد باشیم را یاد میگیریم!
شما هم اگر مورد دیگه ای بلد هستین برای ما بنویسین

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.