250 سؤال و جواب ضروری در زبان انگلیسی برای مکالمات روزمره

dabireonline

در این فیلم 250 مورد از سؤال و جواب های بسیار ضروری و رایج در زبان انگلیسی را یاد می گیریم که بسیار کاربردی و قابل استفاده هستند. سعی کنید قبل از اینکه جمله انگلیسی گفته بشه خودتون جمله رو حدس بزنین و بگین و بعد با جمله ای که در فیلم گفته میشه مقایسه کنید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.