قدم زدن در تپه های گرینسینگ وین با موزیک “بر روی رود زیبای و آبی دانوب ” معروف ترین والس دنیا

Mehdi Parsnews Amiri

این زیبا ترین والس دنیا رو آقای یوهان اشتراوس , آهنگساز معروف وینی در سال ۱۸۶۶ در همین جنگل و تپه های اطراف وین و در کناره رودخونه معروف دانوب سروده و از همون زمان تا حالا تغییر زیادی در اینجا بوجود نیومده و هنوز وقتی شما در قسمتی از منطقه ۱۹ وین بنام گرینسینگ قدم میزنین با دیدن تاکستانها, شرابخونه ها و جنگل ها فکر میکنین که در قرن ها پیش زندگی میکنین!
البته دوستان آهنگساز بسیار معروف دیگری هم در وین داشتیم با همین اسم یعنی یوهان اشتراوس که پدر ایشون هم بودن و این والس معروف اما توسط یوهان اشتراوس پسر سروده شده!
An der schoenen blauen Donau von Johann Strauss (Donauwaltzer)
Music: on the Beautiful blue Danube composed by Johan Strauss II in 1866!
Walking in Vienna Grinzing with the music of the most famous Waltz in the World

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.