فاطمه مهلبان – موزیک ویدیو مرا دیوانه کردی

متن آهنگ مرا دیوانه کردی

عشقم چرا با ناز
تو با افسونو لبخندی
به جانم شعله افکندی
مرا دیوانه کردی
مرا دیوانه کردی
امشب که با ناله
غم است در دیده میماند
دلم در سینه مینالد
مرا دیوانه کردی
مرا دیوانه کردی
مرا ای دل دیوانه کردی
مرا ای دل دیوانه کردی
مرا ای دل دیوانه کردی
اشکی که ریزد به دیده ی غم
آهی که خیزد به سینه من
رنج تمنا ندارم
رنج تمنا ندارم
تو آن گل مریم سفیدی
بی تو دلم شوری و امیدی
دیگر به دنیا ندارد
دیگر به دنیا ندارد
رفتی مرا تنها
زدست غم رها کردی
به جان من خطا کردی
مرا دیگر نخواهی
مرا دیگر نخواهی
پیدا شدی با غم
دل از جام شراب من
از این حال خراب من
بگو دیگر چه خواهی
بگو دیگر چه خواهی
چرا با من جفا کردی
به جان من خطا کردی
ز دست غم رها کردی
ببین با من چه ها کردی
ببین با من چه ها کردی

تنظیم: بنیامین عمران

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.