سجاد رزمجو دلم میخواد برام گرمای بندر با متن

متن دلم میخواد برم گرمای بندر :

دلم میخواد برم گرمای بندر بلال بلالم

ننه دلم میخوا برم گرمای بندر بلال بلالم

ننه بشینم زیر زلفون سمن ور غریب غریبم

والا سخنهای سمن ور یادم اومد ننم ننم ننم

وای شدم مجنون و وا گشتم قلندر بلال بلالم وای

تکست ویدیو: مهدی امیری

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.