دکتر هلاکویی میتونه شوخ هم باشه…..😂

اینم برای اون عزیزانی که میگن دکتر همیشه عصبانیه !!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.