با ارزش ترین و بی ارزش پاسپورت ها در سال ۲۰۲۱

ارزش پاسپورت ها را با در نظر گرفتن کشور هایی میسنجن که صاحب پاسپورت بدون ویزا , میتونه به ان کشور ها مسافرت کند.
قوی ترین پاسپورت دنیا, پاسپورت ژاپنی هاست که میتوانن به ۱۹۳ کشور دیگر , بدون احتیاج به ویزا, سفر کنند
کشور سنگاپور در مقام دوم و کشور های آلمان و کره جنوبی مشترکا در مقام سوم قرار گرفته اند .


پاسپورت کشور عزیز و زیبای اتریش با پاسپورت کشور دوست داشتی دیگر, دانمارک, در مقام پنجم این رده بندی قرار دارد.
البته در حال حاضر, بخاطر محدودیت هایی در ارتباط با ویروس کوید ۱۹ , این رده بندی ها, اندکی جابجا شده اند اما این تغییرات دائمی نیستند.

پاسپورت کشور عزیزمان ایران در مقام ۱۰۵ حتی بد تر از پاسپورت کشور میانمار اما خوشبختانه یک پله قبل از پاسپورت بنگلادش قرار گرفته که جا داره همین جا من از این تریبون استفاده نموده و مراتب قدردانی و سپاس ملت ایران رو به مسؤولین بزرگوار کشور ابلاغ نمایم.

مطمئنا با همین فرمونی که این عالمان مکتب ندیده, کشور عزیزمون رو هدایت میکنن طولی نخواهد کشید که ما پاسپورت کشور دوست و برادر افغانستان رو از مقام یکصد و شانزدهمی به زیر کشیده و با قدرت هر چه تمام تر مقام بی ارزش ترین پاسپورت دنیا را از آن خود نموده و سرانجام پوزه شیطان بزرگ, آمریکای منحوس را یکبار و برای همیشه , بخاک و خون خواهم کشید.

! DAVID DAVID USA

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.