تازه حالیم کردی دوکی جان, که چرا به هر مونگولی سلام کردم, کرد تو پاچم!
از خوبی و بزرگواری خودمه دیگه, نه از زرنگی و حرومزادگی اونا!
خدایا, تورو جون مادرت, یه خورده از اینهمه خوبی و بزرگواری بکاه, داریم کم کم میریم بگ…😲

دیدگاهتان را بنویسید