گازپاچو خنک و تگری اسپانیایی ویژه روزهای گرم تابستان که تو هتل های ترکیه خیلی سرو میشه

 

 
آشپزخانه غذاهای ترکیه ایی Turkish Foods Kitchen
13.2K subscribers

مواد لازم :

آشپزخانه غذاهای ترکیه ایی

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.