حالمون خیلی بد اینا طنز تلخ …….
تقلیدصدا ،خنده ،قطعی برق ،گریه

دیدگاهتان را بنویسید