شوید باقالی پلو مرغ کامران صبوری.ساده و حرفه ای

chef kamran sabouri
#شویدپلو#باقالی_پلو_با_مرغ#آسون#سریع
#kamransabouri#yummy

 

زرشک پلو با مرغ کامران صبوری به سبک هتل های ۵ ستاره

 

 

رسپی های ما آسون،حرفه ای و بی نظیر هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.