طرز تهیه بستنی سنتی زعفران ایرانی خوشمزه 🍦🍨

خوشمزه KHOSHMAZE

برای 3 نفر
نیم لیتر شیر بدون چربی (حدود 2 لیوان)
150 گرم شکر (حدود 3/4 فنجان)
2 گرم ثعلب (حدود 1 اونس) (موجود در عطاری ها و شیرینی فروشی ها )
گل رز 2 اونس
زعفران 1 قاشق غذاخوری
50 گرم خامه (در صورت تمایل)
پسته در صورت نیاز در صورت نیاز

For 3 people
Half a liter of skim milk (about 2 glasses)
150 grams of sugar (about 3/4 cup)
2 grams of acacia (about 1 ounce) (available in confectionery and perfumery supplies)
Rose 2 ounces
Saffron 1 tbsp
50 g cream (if desired)
Pistachios as needed if desired

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.