ميليا – چطور از شر جوش هاى سفيد ريز زيرپوستى خلاص شيم؟

ميليا جوش هاى ريز زيرپوستى هستن كه بيشتر در ناحيه پلك پايين ايجاد ميشن و خيلى رو اعصابن. تو اين ويدئو راه هاى درمان و جلوگيرى از بوجود اومدن ميليا رو بهتون ميگم

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.