گروه بهار ناربج دل تره خوانه آهنگ محلی مازندرانی

دل تره خوانه
گروه موسیقی بهار نارنج
بهار محمدی :سرپرست گروه خواننده و نوازنده
شعر از شعبان نادری رجه
نوازندگان :
رویا محمدی :تار و بم تار
حمیده محمدی :سنتور
سروناز محمدی:کمانچه
محبوبه شکری:دسرکوتن
ناهیدبازرگانی :دهل
بهار محمدی :دف ودایره

گروه #بهار_ناربج #بهار_محمدی #مهدی_امیری

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.