محسن بروفر : سر بازی شرفم رو دادم 😱

با محمد ربیعی فر پلی استیشن بازی کردم
داور مسابقه : مهیار حسن !

خدا رو شکر که اون سیبیل هارو زد, خودش عجیب موجود بامزییه ها اما سیبیلاش آقا, خیلی ت….😳

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.