فاطمه مهلبان چگونه شکایت نکنم اجرای زنده

متن کامل چگونه شکایت نکنم با صدای فاطمه مهلبان اجرای زنده

چگونه شکایت نکنم از دوری یار
نمانده دگر یک ذره به دل آرام و قرار
چه بوده مگر بر درگه تو یارب گنهم
که اشکهای من بارد شب و روز چون ابر بهار
خدایا مگر سنگ صبورم
که از شهر و از یارم به دورم
بگو یا رب بگو با من
کی این جدایی سر میاد از یار من خبر میاد
کی این جدایی سر میاد شب میره و سحر میاد

چه پرپر شد گلعزار دل و روزگار من
نمی روید غنچه های امید در بهار من
خدایا چه شبها به حال تمنا دعا کردم
ز درد جدایی به درگه تو گریه ها کردم
بگو یارب بگو با من
کی این جدایی سر میاد
از یار من خبر میاد
کی این جدایی سر میاد
شب میره و سحر میاد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.