متن کامل چگونه شکایت نکنم با صدای فاطمه مهلبان اجرای زنده

چگونه شکایت نکنم از دوری یار
نمانده دگر یک ذره به دل آرام و قرار
چه بوده مگر بر درگه تو یارب گنهم
که اشکهای من بارد شب و روز چون ابر بهار
خدایا مگر سنگ صبورم
که از شهر و از یارم به دورم
بگو یا رب بگو با من
کی این جدایی سر میاد از یار من خبر میاد
کی این جدایی سر میاد شب میره و سحر میاد

چه پرپر شد گلعزار دل و روزگار من
نمی روید غنچه های امید در بهار من
خدایا چه شبها به حال تمنا دعا کردم
ز درد جدایی به درگه تو گریه ها کردم
بگو یارب بگو با من
کی این جدایی سر میاد
از یار من خبر میاد
کی این جدایی سر میاد
شب میره و سحر میاد

دیدگاهتان را بنویسید