رستوران کره ای و غذای بینظیرش🤤😧 쾰른 한식당 ‘한끼’ 방문!!

shamstabrizi_life

توی این ویدیو ما یه سر بعد از بازگشایی رستوران های شهر بعد چند ماه رفتیم رستوران خفن کره ایی و یک غذای مشتی و خوشگل و خوشطعم امتحان کردیم ونمیتونم براتتون توضیح بدم چقدرررررررر خوشمزه بود حتما ببنید این ویدیو رو. لیست اسم غذا و دورچین هاش که :تو ویدیو هستند
족발
배추김치
물김치
쌈채소
새우젓
고추와 마늘
쌈장

قيمت كل غذا شد ٢٢€

دمش گرم , شمس تبریزی عزیز که یک عالمه غذاهای تخمی رو با به به و چهچه پایین میده!
البته در مورد غذا که نعمت خداست نباید چنین اصطلاحاتی رو بکار برد اما واقعا که این غذا ها ….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.