مامان مری

تذکر
۱- در این غذا حتما از لوبیا سفید استفاده کنید و از بکاربردن انواع دیگر لوبیا ها خودداری کنید .
۲- حتما شنبلیله را بصورت خشک استفاده کنید .
۳- میزان سبزی تره دوبرابر جعفری باشد .
۴- حتما از فلفل سیاه در این غذا استفاده کنید .
۵-گوشت و لوبیاها را با گوشت کوب دستی له کنید و از بکار بردن گوشت کوب برقی خودداری کنید .

نوش جان 🌷

دیدگاهتان را بنویسید