اگر به روش دوم یعنی با آب گرم تهیه کردید، دمای آب مورد استفاده شما نباید از ۴۵ درجه بیشتر باشد چون آب خیلی گرم اجازه نمیدهد

دیدگاهتان را بنویسید