از زندگی در تاجیکستان چی میدونی؟ | Tajikistan

کشور تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و در بخش آسیای میانه قرار دارد. پایتخت این کشور شهر زیبای دوشنبه است که مشهور به بازارهای خرید و فضای شهری بزرگ است. بیشتر کارخانه‌ها در این شهر قرار دارد. در نظر داشته باشید که تاجیکستان با افغانستان و ازبکستان و قرقیزستان و چین همسایه است. این کشور محصور در خشکی است و مساحتی بالغ بر 143100 کیلومتر مربع دارد. جمعیت تاجیکستان بیش از 9 میلیون ارزیابی شده است. به طور کلی این کشور فضای تاریخی زیادی را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است و دوره‌های زیادی تحت اشغال روسیه بوده است. دستمزد در کشور تاجیکستان 1564.00 سامانی کشور تاجیکستان برای هر ماه اعلام شده است. اینطور که مشخص است که دستمزد در تولید در این کشور 1558.10 سامانی برای هر ماه است ارزیابی ها نشان می‌دهد که وضعیت سن بازنشستگی برای مردان در کشور تاجیکستان 63 سال است. حقیقت این است که کارهای کشور تاجیکستان سختی زیادی ندارد و دولت ارزیابی کرده است که آقایان تا سن 63 سالگی می‌توانند به سادگی در کارهای مختلفی حضور داشته باشند. ویزای تجاری نوع دیگری از روش‌های کاری در کشور تاجیکستان محسوب می‌شود. این ویزا به طور کلی برای مدت یک سال صادر می‌شود و اجازه تمدید سال به سال دارد. در این نوع ویزا شرایط به شکلی است که افراد بتوانند شاخه‌های اقتصادی دقیقی را پیش بینی نمایند. حقیقت امر این است که این ویزا می‌تواند برای مسیرهای تجاری ارزش مهمی داشته باشد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.