متن کامل آی بانو با صدای بهار محمدی :

سه پنچ روزه که بوی گل نیومد گلم
صدای چهچه بلبل نیومد گلم
برید از باغبون گل بپرسید گلم
چرا بلبل به صیدِ گل نیومد گلم
ناز بانوچه گل من
سرسه کوچه گل من
دختر غنچه گل من
کوچه به کوچه گل من
ناز بیا ناز بیا نازگل من
نازنین دلبر خوشگل من
غوغا به پا کن
از اون ناز و کرشمه
دلم شد چشمه چشمه دلم شد چشمه چشمه

دلم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای

آی بانو آی بانو
آی بانو آی بانو
آی بانو بانو بانو
دنیای عشقی بانو
غوغا به پا کن
از اون ناز و کرشمه
دلم شد چشمه چشمه دلم شد چشمه چشمه

دلم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای

بانو بانو بانو

خداوندا دلم غم داره امشو گلم
که یارم رفته ناپیدایه امشو گلم
کنار چشم مو حاصل بکارین گلم
که آب چشم مو دریایه امشو گلم

ناز بانوچه گل من
سرسه کوچه گل من
دختر غنچه گل من
کوچه به کوچه گل من
ناز بیا ناز بیا نازگل من
نازنین دلبر خوشگل من
غوغا به پا کن
از اون ناز و کرشمه
دلم شد چشمه چشمه دلم شد چشمه چشمه

دلم شد چشمه چشمه

دلم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای

بانو بانو بانو

بانو بانو بانو
بانو بانو
بانو….

mehdi Parsnews Amiri

Parsnews Austria

iranian infotainemnt

دیدگاهتان را بنویسید