Mahi Sepid
این قسمت از #تهرانگردی​ سپیده و مهیار به شمال شهر تهران رفتن. خیابان فرشته یکی از گران ترین خیابان های تهران
#خیابان_فرشته​ #رستوران_کاساب_تهران​

دیدگاهتان را بنویسید