!تیکه نمیندازم ها, باور کن

خدا یا مردیم از خوشی

یادم میاد پارسال تو همچین روزی, فکر میکردم که چقدر زندگی سخته و چقد من بدبختم و این داستانا اما امروز که بعد یکسال, تو همون اتاق, جلو همون پنجره, رو همون صندلی, پشت همون میز نشستم , با خودم میگم, یادش بخیر , پارسال همین موقع , چقد حالمون خوب بود و قدرشو ندونستیم !

یعنی میخوام بهتون بگم دوستان , قدر امروزتون رو که خیال میکنین چقدر داره بهتون سخت میگذره بدونین که سال دیگه همین روز و همین موقع , خواهید گفت, یادش بخیر, چه روزای خوبی بود و قدرشو ندونستیم ( حتی با همین کرونا)
فکر کنم, این تکرار از ۵۰ به بالا دیگه شروع میشه……

Leave a Reply