متن آهنگ پریا از شهرام شب پره

ای قشنگتر از پریا تنها تو کوچه نریا

بچه های محل دزدن عشق منو میدزدن
ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم

با رنگ ابروهات شلق شلق نزنی تو گوشم
اگه یه روز بیای رو پشت بوم رخ بنمایی

خورشید که بخواد بالا بیاد روش و میپوشم
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا

بچه های محل دزدند عشق منو می دزدند

پنجره رو وقتی که وا میکنیم

به هر طرف نگاه نگاه میکنیم
پنجره رو و وقتی که وا میکنیم

اینور و اونور و نگاه میکنیم
از این کوچه تا اون کوچه میدونم

که با نگاهت منو صدا میکنی
ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا

بچه های محل دزدن عشق منو می دزدن

دیدگاهتان را بنویسید