با پیانو استاد انوشیروان روحانی و مجری گری پرویز قریب افشار

 

دیدگاهتان را بنویسید