لیست داروخانه‌ های ‌استان گلستان گرگان

لیست داروخانه‌ های ‌ استان گلستان(گرگان)
نام داروخانه‌ تلفن آدرس
داروخانه شبكه بهداشت آزادشهر 6030 آزادشهر آزادشهر
داروخانه مریم مهتری 3384186 کردکوی دنگلان
داروخانه یوسفی حسین 136220366 علی آباد چهار راه جنگلده-طالقانی جنوبی
احمد شاه علی گمیشان گمیشان
اكتای یگان محمدی مینودشت میدان مركزی
حمید رضا فضلعلی بندرترکمن روبروی بیمارستان
خاص داروخانه غایت قلیچ خرمالی 22384 گنبد طالقانی شرقی
خاص داروخانه كبیری 3232035 کردکوی كردكوی
خاص داروخانه هلال احمر گرگان 2245005 گرگان گرگان
داروخانه پاستور (علیمی محمد) 2255599 گرگان ابتدای خ امام رضا
داروخانه پاستور(آرخی محمد) 41422 کلاله خ مختومقلی
داروخانه پاستور(امجدی فاطمه) 24446 گنبد خ امام دارایی غربی
داروخانه پاستور(حسینی محمود) 1733223522 کردکوی خ جنگل پلاک 413
داروخانه پاستور(قاسمی قدرت الله) 1736343289 فاضل آباد خ اصلی پاساژ امام حسن
داروخانه پیام(آلتی جعفربای پولاد) 42899 کلاله خ مختوم قلی-پلاك 1002
داروخانه چراغعلی عبدالمجید 2232366 گرگان پشت بامیدان شهرداری زار امام
داروخانه چوگان حلیم بردی 24201 گنبد امام جنوبی ساختمان پزشكان
داروخانه ژند محمدابراهیم 2233133 گرگان ولیعصرجنب سازمان آب
داروخانه کبیری نورالله 1733222060 کردکوی میدان ولیعصر
داروخانه کیاموسوی قاسم 2222839 گرگان نرسیده امام خمینی به فلکه مازندران
داروخانه کیهان(صمیمی مرتضی) 2234400 گرگان ولیعصرروبروی سازمان آب
داروخانه آخوندزاده عبدالسلیم 2296269 گنبد امام شمالی
داروخانه آدینه زاده مهدی 0172-5555829 مراوه تپه مراوه تپه
داروخانه آرزو آق پور (داروساز) 2221644 گنبد گنبد
داروخانه آزادراد شهرام 1713357406 گرگان انقلاب بالاتر از 30 متری دوم
داروخانه ابن سینا(شیخ نظری معصومه) 1736572222 علی آباد روستای مزرعه کتول
داروخانه ارشاد مریم 2547 گرگان جلین
داروخانه اسلامی طاهره 1742753232 گنبد روستای سلطانعلی
داروخانه اشرفی حسن علی آباد علی اباد چهار راه جنگلده
داروخانه اعلایی كاوه 1735222408 آق قلا خ اترک
داروخانه اونق تاج محمد 40600 گنبد پاساژ شهركی مختومقلی
داروخانه ایران(اعلمی منصور) 93258 گنبد طالقانی شرقی جنب بیمه ایران
داروخانه ایری قربان محمد 2297692 گنبد طالقانی شرقی بین اموزش پرورش بیمارستان
داروخانه ایمری اناقلیچ 4231515 بندرترکمن بندرتركمن-خ-آزادی
داروخانه باباكردی موسی الرضا 1736223085 علی آباد -خ امام فلكه شهرداری
داروخانه بازوبندی سیف الدین 2222418 گرگان خ-خمینی
داروخانه بدراقی عبدالرحیم 1735733255 آق قلا روستای انبارالوم
داروخانه بروسان عرازمحمد 3596 رامیان خ امام
داروخانه بنی عقیل سید فضل ا… 2672874 گرگان نودیجه
داروخانه بنی هاشم مهناز 1733773191 بندرگز روستی لیوان شرقی-اصلی
داروخانه بهنام(بغدادی بهرام) 2243830 گرگان امام خمینی کوچه آفتاب 24
داروخانه تازیكی شهره 9113774559 گرگان قلعه حسن
داروخانه تازیكی مریم 2349526 گرگان عدالت22 جنب س كسری
داروخانه تقوی نیره 2237027 گرگان ولیعصرروبروی درمانگاه تامین اجتماعی
داروخانه توسلی محمدرضا 1732682383 گرگان روستای سرخنکلاته
داروخانه جالینوسیرقاسمی باقر 2222575 گرگان خ امام خمینی
داروخانه جلیلی تقاندردی 1735223866 آق قلا رجایی روبروی بانک سپه
داروخانه حاجی مرادلو 2265115 گرگان خ 5 اذر-جنب بیمارستان
داروخانه حسینعلی دیلمی راد 2234061 گرگان گرگانجدید
داروخانه حسینی شریفی حسن 1733222171 کردکوی خ جنگل پلاک 80
داروخانه حقیقت پوپك 2225860 گنبد خ امام شمالی بین چ دارائی و چ وشمگیر
داروخانه حقیقت طلب فاطمه 222491 گنبد امام روبروی پاساژ صحتی
داروخانه حمید(شیرمحمدی بی بی عایشه) 24518 گنبد طالقانی شرقی روبروی بیمارستان بسكی
داروخانه حیدری محمدمهدی 22100 مینودشت میدان امام
داروخانه خرمالی بهمن 93044 گنبد حافظ جنوبی كوچه 38
داروخانه خرمی بهاره 6722219 آزادشهر آزادشهر-خ گنبد
داروخانه خندان شاه محمد 1735223038 آق قلا شهید رجایی جنب بانک صادرات
داروخانه خندان منیژه 2234300 علی آباد قره بلاغ
داروخانه درمانگاه شهید مدنی گنبد 2234461 گنبد خ-شهیدباهنر
داروخانه دكتر حمید رضا شكری 4599 بندرترکمن بندرتركمن
داروخانه دكتر ساسانپور بی بی فاطمه 2500 گرگان گرگان
داروخانه دكتر عبدالحامد سعیدی 2652 کلاله رامیان
داروخانه دكتر فرشاد صالح صابر 2344343 گرگان عدالت14
داروخانه دكتررئیسی فائزه 2235122 گرگان پاساز لاله
داروخانه دكترهوشیارفرد ارمغان 1733782512 نوکنده نوكنده -خ-امام
داروخانه دینكو محمدرضا 1733282700 کردکوی روستای یساقی
داروخانه دینكوب زهرا 2254177 علی آباد 4راه جنگلده
داروخانه رستمی حامد 22210 مینودشت خ مصطفی-پلاك 781
داروخانه زاهدی رسول 2222883 گرگان امام خمینی روبروی نعلبندان
داروخانه زنگانه ایوب 1736225313 علی آباد روبروی قرض الحسنه ولیعصر
داروخانه زهره غلامی آزادشهر آزادشهر میدان امام
داروخانه سروش(سلطانی ابوالفضل) 21499 گنبد خیام جنوبی كوچه 16-پلاك 35
داروخانه سلیمانی محمدهادی 2225991 گرگان فلکه کاخ پنج آذر
داروخانه سمیعی محمد 41200 کلاله خ مختومقلی
داروخانه سوقی عبدالجبار 1735382366 آق قلا روستای عطاآباد
داروخانه سید جواد حسینی 1734224844 بندرترکمن خ جمهوری اسلامی
داروخانه سیفی اختر 2245929 گرگان ولی عصر
داروخانه سیما حقیقی 2500 آزادشهر نگین شهر
داروخانه سینا(خرمالی غایب قلیچ) 22384 گنبد طالقانی شرقی نبش حافظ
داروخانه سینا(رضایی محمدرضا) 1746722031 آزادشهر نبش فلكه مركزی
داروخانه شبکه بهداشت گنبد 94512 گنبد طالقانی شرقی
داروخانه شبکه بهداشت کردکوی 3889 کردکوی كردكوی
داروخانه شبکه بهداشت کلاله 43007 کلاله شهیدبهشتی
داروخانه شبکه بهداشت آق قلا 4157 آق قلا آق قلا
داروخانه شبکه بهداشت بندرگز 2011 بندرگز بندرگز
داروخانه شبکه بهداشت علی آباد علی آباد علی اباد
داروخانه شبکه بهداشت مینودشت . مینودشت
داروخانه شفا(اسلامی عزیز) 1734732244 بندرترکمن سیمین شهر(بناوراصلی)
داروخانه شمشیری(شمشیرساز تقی) 2224510 گرگان ولیعصربالاتر از پاساژ لاله
داروخانه شیخ ابراهیمی مسعود 2534 فاضل آباد فاضل اباد -خ شیرنگ
داروخانه صاحب جمعی عبدالرحیم 92922 گنبد خ مطهری شرقی
داروخانه صالحی بركلی 4777 گمیشان خ امام
داروخانه صالحی ربیع 1736222683 علی آباد امام رضا چهارراه جنگلده
داروخانه صدرایی پانیذ 4425745 گرگان روستای زنگیان
داروخانه صفار جمیله 2222263 گرگان روبروی پارک شهر-پاساژ برلیان
داروخانه صلبی محمد 2224550 گرگان شهرداری
داروخانه صمیمی رضا 21077 مینودشت مینودشت فلكه مركزی
داروخانه طعنه ارازمراد 1735222328 آق قلا خ امام
داروخانه عرفانی مریم 4734535 بندرترکمن سیمین شهر
داروخانه عطاری رضا 1732652236 گرگان ولی عصر ابتدای شالیكوبی
داروخانه عظیمی منصور 3357266 گرگان روستای اوزینه
داروخانه علیپور محمد 1733362189 فاضل آباد فاضل آباد
داروخانه عمرعطا عبدالكریم(ادیب) 4220288 کلاله خ فراغی
داروخانه فارابی(حسینی فهیمه السادات 1734222888 بندرترکمن جمهوری اسلامی
داروخانه فردین محمدرضا 6446 خان ببین خان ببین-روبروی بیمارستان امام
داروخانه فرزانه ایران نژاد 9113776334 بندرترکمن آرخ بزرگ
داروخانه فرهی پریسا 3404 بندرترکمن جمهوری
داروخانه قابوس(پورعلی علی) 1722225457 گنبد خ حافظ جنوبی
داروخانه قاری پور عثمان 2224720 گرگان خ امام-جنب بانك رفاه
داروخانه قرنجیك یوسف 1736323300 گرگان گلها روبروی درمانگاه قائم
داروخانه كاسبی عبدالناصر 1746333255 گنبد روستای تاتار علیا
داروخانه كاغذی بی بی رقیه 2250666 گرگان ولی عصر
داروخانه كرد مصطفی پور 2264656 گرگان تالار
داروخانه كشر تقی 2570 بندرگز بندر گز-خ اسدی عرب
داروخانه كوهستانی قاسم 1746724889 آزادشهر شهید رجایی جنب كوچه شهید مظفری
داروخانه لطفی سیف اله 4432443 گرگان افسران
داروخانه لقمان(ندیمی نورمحمد) 22533 گنبد خ طالقانی غربی -پلاك 12
داروخانه محرم خانی محمد رضا 7080 آزادشهر ازاد شهر -خ امام
داروخانه محمدپور گلشنی ابراهیم 1746272002 خان ببین خ اصلی
داروخانه مرکز بهداشت گرگان 4429645 گرگان جنب كلانتری
داروخانه مریم قاسمی(داروساز) 6226503 علی آباد علی اباد
داروخانه مقصودلو ضیا الدین 9113766406 گرگان روستای قرق
داروخانه مقصودلو كریم 2224692 گرگان امام خمینی آفتاب 20-کوچه زرین گل
داروخانه مقصودلو محمدرضا 1733222535 کردکوی خ جنگل ساختمان پزشکان
داروخانه منتظری حسین 2241561 گرگان ولیعصربالاتر از پاساژ ایرانشهر
داروخانه منتظری مهین دخت 2221824 گرگان ولیعصر مقابل اداره کل تامین اجتماعی
داروخانه مهروز جلیل 17224059 گنبد خ امام جنوبی-ط 2
داروخانه مهشید یوسف 3575 آزادشهر میدان مركزی – روبروی كوچه دوم ولایت
داروخانه موسوی مسلم 32487 گالیکش خ اصلی امام
داروخانه مومن محمود 2237788 گرگان جنب ساختمان مرسل
داروخانه نازی عزت الله 2223337 گنبد امام جنوبی چهارراه میهن
داروخانه ناظری محمد امین 0173522-5220 آق قلا خ شهید رجایی – اتحاد 1- جنب درمانگاه شبانه روزی شفا
داروخانه ناظری مینا 1734223771 بندرترکمن فلکه شهرداری
داروخانه نجم الدین جلال 2228384 گنبد فلكه مركزی جنب سینما هجرت
داروخانه نجومی صفورا گنبد خ-دارایی غربی-چهارراه دوم-ساختمان پزشكان آقچه لی
داروخانه نصیری سالار 2224867 گرگان خ-امام خمینی
داروخانه نظری جلال الدین 1735333366 آق قلا روستای گری دوجی
داروخانه نیكپور 30440 گالیکش خ امام
داروخانه هاشمی فرد محمدعلی 1738233455 گرگان روستای امیر آباد
داروخانه هاشمی مهری السادات 2227535 گرگان پنج آذرپاساژ بهارستان
داروخانه هدایت محمدحسن 2241114 گرگان ولیعصرجنب سینما کاپری
داروخانه هلال احمر گرگان 2245005 گرگان پاسداران جنب پارک شهر
داروخانه هلال احمرگنبد 3330855 گنبد امام جنوبی
داروخانه ولیعصر(پیرعلی علی اصغر) 1732223266 گرگان روستای نوده ملک
داروخانه یزدی حمیدرضا 4186 کردکوی خ ولیعصر-قبل ازدرمانگاه شفا گستر
داروشیمی درمانی داروخانه خانم دكترمنتظری گرگان گرگان
داروشیمی درمانی داروخانه هلال احمر گرگان گرگان
زین العابدین فضلعلی 9111702448 خان ببین خان ببین
سینا اعلمی 4156 آزادشهر آرادشهر
شبکه بهداشت بندرترکمن بندرترکمن 1
شبكه بهداشت گالیكش گالیکش گالیكش
شبكه بهداشت گمیشان گمیشان گمیشان
شبكه بهداشت رامیان رامیان رامیان
شبكه بهداشت مراوه تپه مراوه تپه مراوه تپه
مجتبی طاهری گرگان زرتشت
مهری فائقی نیا 9126333692 گرگان جلین
مهشید حسینی 7564 بندرگز بندرگز- جنب درمانگاه سپاه
وحید خوری گرگان عدالت 31
بیمارستان بقیه اله اعظم علی آباد علی آباد
داروخانه فاطمه الزهرا مینودشت 21540 مینودشت مینودشت-جنب شبكه
داروخانه بیمارستان 5 آذر 0171-2220561-5 گرگان خیابان 5آذر
داروخانه بیمارستان 560 ارتش 2229595 گرگان پیچ ستاد
داروخانه بیمارستان آق قلا 5225914 آق قلا آق قلا
داروخانه بیمارستان امام خمینی 0173-4223091 بندرترکمن انتهای بلوار شهید ارخی
داروخانه بیمارستان امام رضا خان ببین 2610 خان ببین خان ببین-جاده اصلی
داروخانه بیمارستان امیرالمومنین 0173-3225803 کردکوی خیابان جنگل – بالاتر از میدان امیرالمومنین
داروخانه بیمارستان برزویه گنبد 27160 گنبد خ-امام جنوبی
داروخانه بیمارستان دزیانی گرگان 0171-2224859 – 2222714 گرگان خیابان شهید بهشتی – بیمارستان زنان و زایمان دزیانی
داروخانه بیمارستان رسول اكرم 4247990 کلاله كلاله
داروخانه بیمارستان شهدا گنبد 31675 – 0172-3338200 گنبد امام خمینی جنوبی
داروخانه بیمارستان شهدابندرگز 2010 بندرگز بندرگز
داروخانه بیمارستان طالقانی گرگان 0171-2247620-1-2227720 گرگان جانبازان
داروخانه بیمارستان طالقانی گنبد 0172-2223997-8 گنبد خیابان طالقانی شرقی – روبروی اداره کشاورزی
داروخانه بیمارستان مسعود گرگان گرگان
داروخانه خاص بیمارستان 5 آذر 0171-2220561-5 گرگان خیابان 5آذر

 

Leave a Reply