البته استاد فلاح مثل اینکه یک مقدار زکام بودن, سرما خورده بودن! 😳

دیدگاهتان را بنویسید