همایون شجریان با من صنما با متن ترانه

متن آهنگ آرایش غلیظ همایون شجریان

با من صنما دل یک دله کن
گر سر ننهم آنگه گله کن
با من صنما دل یک دله کن

ای مطرب دل زآن نغمه ی خوش
این مغز مرا پرمشغله کن
ای مطرب دل زآن نغمه ی خوش
این مغز مرا پرمشغله کن

سی پاره به کف در چله شدی
سی پاره به کف در چله شدی
سی پاره منم ترک چله کن
سی پاره منم ترک چله کن

با من صنما دل یک دله کن
گر سر ننهم آنگه گله کن
با من صنما دل یک دله کن
گر سر ننهم آنگه گله کن

شعر : مولانا
آهنگ: سهراب پورناظری
خواننده همایون شجریان

Parsnews Austria

iranian infotainment

You may also like...