در هوایت بیقرارم با صدای شهرام ناظری و متن شعر :

متن  بیقرارم با صدای شهرام ناظری :

بـــــــــــــی قرار!

در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز کویت برندارم روز و شب

جان روز و جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب

زان شبی که وعده کردی روز وصل
روز و شب را می شمارم روز و شب

ای مهار عاشقان در دست تو
در میان این قطارم روز و شب

می زنی تو زخمه و بر می رود
تا به گردون زیر و زارم روز و شب

روز و شب را همچو خود مجنون کنم
روز و شب را کی گذارم روز و شب

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *