ساحل زیبای مرجان کیش ایران

دوستان, ۲-۳ روز پیش که میخواستیم بریم مرکز خرید مرجان, که یکی از بهترین های این نوع مراکز در کیشه , راننده بسیار مهربون تاکسی به ما پیشنهاد کرد که سری هم به ساحل مرجان بزنیم که ما بخاطر اینکه هوا بینهایت گرم بود, میخواستیم از زیرش در ریم که ایشون گفت, من شما هارو میبرم و لب ساحل پیاده میکنم چونکه باید حتما این ساحل رو ببینید و
الحق و ولانصاف که حق با ایشون بود و این ساحل یکی از قشگترین سواحلی بود که من در عمرم دیدم!

عکس ها رو چند تای اولش رو با دوربین و بقیشو با یک گوشی در حد نوکیا ۶۱۱۰ گرفتم چونکه بعد از گرفتن چند عکس خودم و دوربین با همدیگه افتادیم تو آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس و پایان عمر دوربین که اون داستان دیگریست که بعدا به شرحش خواهم پرداخت.

 

         
    

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *