تقلید صدای محسن یگانه بطرز بسیار فجیع و گوشخراش توسط حسن ریوندی!

من از طرفداران ۲ آتیشه همشهری خوبمون آقای ریوندی هستم و وقتی که هنوز هیچکی ایشون رو در خارج از کشور نمیشناخت, خیلی از کاراشو میزاشتم تو سایتمون و در فیسبوک اما کاشکی این تقلید صدا رو نمیکرد, آبروی همشهریا رو برد !

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *