مجتبی فغانی⁩، اهل كردكوی۴ مقام سوم کشوری و ۱۵ بار قهرمان استان گلستان در کشتی، که دچار ضایعه نخاعی شد

خب, اجرای طولانی ترشم پیدا کردم:

دیدگاهتان را بنویسید